Šioje svetainėje www.egrozis.lt naudojami slapukai (angl. cookies). Sužinoti daugiau apie Privatumo politiką.

eGrožis

Prekių įsigijimo egrozis.lt tinklalapyje taisyklės

 1. Prekių užsakymas

1.1. Užsisakyti prekes tinklapyje www.egrozis.lt gali tiek registruoti vartotojai (sukūrę savo paskyrą), tiek ir neregistruoti (privaloma pateikti duomenis, reikalingus užsakymui vykdyti).

1.2. Klientas užsakydamas prekes privalo nurodyti užsakymo įvykdymui būtiną savo asmeninę informaciją: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. 

1.3. Patvirtindamas prekių užsakymą,  pirkėjas privalo susipažinti ir sutikti su užsakymo pateikimo metu galiojančiomis taisyklėmis. Prekių užsakymas bus pradedamas vykdyti tik tada, kai pirkėjas susipažins ir sutiks su taisyklėmis. 

1.4. Pateikus užsakymą bei sumokėjus už prekes, pirkėjas nebegali koreguoti savo užsakymo: nebegalima keisti užsakymo sudėties. Kai užsakymas bus priimtas - klientas bus informuojamas el. paštu.

1.5. Gavęs Jūsų pateiktą prekių užsakymą, pardavėjas patikrina ar visos užsakyme nurodytos prekės yra pardavėjo sandėlyje. Jeigu visų ar dalies užsakytų prekių pardavėjas negalės pateikti,  klientas bus informuotas ir bus priimtas bendras sprendimas: dalinis užsakymo įvykdymas (pristatomos tos užsakymo prekės, kurios yra sandėlyje), užsakymo anuliavimas (atsisakoma visų užsakyme esančių prekių) . Pardavėjas pasilieka sau teisę šią informaciją pateikti per 3 (tris) darbo dienas nuo kliento prekių užsakymo pateikimo.

1.6. Susipažinęs su taisyklėmis, sutikęs su jomis bei įsipareigojęs jų laikytis, pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad taisyklės pirkėjui atskirai pateikiamos nebus.  Pirkėjas, norėdamas peržiūrėti, išsisaugoti ir (ar) atsispausdinti taisykles, gali kreiptis su prašymu į pardavėją el. pašto adresu [email protected]

1.7. Pardavėjas neatsako už žalą dėl trečiųjų asmenų neteisėto paskyros naudojimo - todėl susikūrus savo paskyrą, www.egrozis.lt tinklapyje, prašome saugoti savo prisijungimo duomenis, kuriuos sudaro Jūsų el. pašto adresas bei slaptažodis, kaip tai nurodoma 2.2. sutarties punkte. Jei prie paskyros prisijungia kitas asmuo ir pateikia prekių užsakymą, o pardavėjas nebus informuotas prisijungimo duomenų praradimą, bus laikoma, kad užsakymą pateikė tas asmuo, kurio vardu paskyra sukurta. 

1.8. Klientas, išreiškęs sutikimą su šiomis tinklapio naudojimo taisyklėmis, sutinka, kad 1.2. punkte nurodyta jo asmeninė informacija būtų tvarkoma www.egrozis.lt  tinklapyje elektroninės prekybos bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas užtikrina, kad pirkėjo pateikta asmeninė informacija bus naudojama prekių pirkimo-pardavimo sandorių tinklapyje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis privatumo politikos nuostatomis.

1.9. Klientas, sutikdamas, kad jo asmeninė informacija būtų tvarkoma elektroninės prekybos tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, nurodantys užsakymo būklę, pristatymo terminus bei kitą, su pateiktu užsakymu susijusią informaciją.

 

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes www.egrozis.lt elektroninėje parduotuvėje.

2.2. Sukūręs tinklapyje savo paskyrą, pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų (elektroninio pašto adreso bei slaptažodžio).  Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis ar įtaria, kad tretieji asmenys gali turėti prisijungimus, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją el. paštu [email protected].

2.3. Pirkėjas, naudodamasis www.egrozis.lt tinklapiu, įsipareigoja laikytis šių taisyklių bei  kitų sąlygų, aiškiai nurodytų tinklapyje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis tinklapio teikiamomis paslaugomis.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja klientui priklausančią asmeninę informaciją tvarkyti tik šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

 1. Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai

4.1. Prekių kainos tinklapyje ir užsakyme nurodomos eurais, į sumą įskaičiuojant ir PVM. Prekės gali būti pristatomos tik Lietuvos respublikos teritorijoje.

4.2. Prekėms gali būti taikomos nuolaidos, kurios yra nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama tinklapyje.

4.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti Tinklapyje nurodytą prekės kainą po pirkėjo užsakymo pateikimo tuo atveju, jeigu tai yra susiję su techninėmis informacinės sistemos klaidomis tinklapyje. Pardavėjas apie tai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoja  pirkėją bei suderina su juo tolesnį prekės užsakymo vykdymą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su kainos pokyčiu ir atsisakyti užsakymo. Šiuo atveju pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui visą jo už užsakytas prekes sumokėtą sumą.

4.4. Pirkėjas už  prekes ir prekių pristatymą (jeigu atskirai prie užsakymo kainos yra skaičiuojamos prekių pristatymo išlaidos) atsiskaityti gali naudojantis šiais išankstinio apmokėjimo būdais:

 • Paysera

 • Paypal

 • Bankiniu pavedimu

Atsiskaitant už prekes šiais būdais, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad gali būti taikomos atitinkamame interneto tinklapyje, į kurį būsite nukreipiamas, numatytos tinklapio naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės;

4.5. Atsiskaitydamas už prekes 4.4. punkte numatytu apmokėjimo būdais, pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes nedelsiant. Tik gavus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą apie Jūsų apmokėjimą už prekes - užsakymas bus pradedamas formuoti bei vykdyti  ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas, nurodytas prie konkrečios prekės. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes, bus laikoma, kad pirkėjas atsisako sutarties ir pardavėjas neturi pirkėjui jokių įsipareigojimų, susijusių su šia sutartimi. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių užsakymo pateikimo.

4.6. Kai pardavėjas gaus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą apie pirkėjo atliktą apmokėjimą, per 3 (tris) darbo dienas  pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita faktūra. 

 1. Prekių pristatymas

5.1. Prekės pristatomos pirkėjo nurodytu pristatymo adresu pirkėjo pasirinktu būdu. Pirkėjas, prekių užsakymo pateikimo metu, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo adresą bei kontaktinį telefono numerį. Prekių pristatymo išlaidos (jeigu jos yra taikomas) nurodomos pirkėjui prekių užsakymo metu.

5.2. Prekės pristatomos pirkėjui per nuo 5 iki 11 darbo dienų laikotarpį. Kai pardavėjas pirkėjui prekę išsiųs - pirkėjas bus informuotas apie tikslų pristatymo terminą bei gaus siuntos sekimo kodą, su kuriuo galės tikrinti savo užsakymo pristatymo būklę. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais (įskaitant, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių) pristatymas gali vėluoti. Pardavėjas susisieks su pirkėju ir suderins kitą pirkėjui tinkantį prekių pristatymo terminą arba atšauks prekių užsakymą, jei pirkėjas to pageidaus.

5.2.1. Pardavėjas negarantuoja, kad Svetainėje matomos prekės yra Pardavėjo ar jo tiekėjų sandėliuose. Neturint galimybės pristatyti pasirinktas prekes – pardavėjas pirkėjui grąžina jo sumokėtą sumą bei pristatymo išlaidas per 5 d. d. nuo kliento informavimo apie šią situaciją, dienos.

5.2.2. Tuo atveju, kai prekių, kurias užsako Pirkėjas, sandėlyje ar pas Pardavėjo tiekėjus nėra ir nepavyksta įvykdyti Pirkėjo pateikto užsakymo, Pardavėjas apie tai praneša Pirkėjui per 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Pranešimas bus išsiųstas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu užsakymo formoje, o bet koks apmokėjimas už prekes bus grąžintas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.

5.3. Prieš kurjeriui pristatant jums prekes su jumis bus susisiekta telefonu ir suderintas pristatymo laikas.

5.4. Prekių užsakymo pateikimo metu pirkėjas nurodo, ar užsakymą priims pats, ar tai padarys kitas asmuo. Jei užsakymo pateikimo metu nurodoma, kad užsakymą priims kitas asmuo - privaloma nurodyti to asmens vardą bei pavardę. Tuo atveju, kai pirkėjas negali priimti prekių pats (arba to negali padaryti pirkėjo nurodytas asmuo), įskaitant kai prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu pirkėjo ar pirkėjo nurodyto asmens nėra, kurjeris turi teisę išduoti prekes bet kuriam kitam prekių pristatymo adresu esančiam veiksniam pilnamečiams asmeniui, pateikusiam mokėjimo už prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį sutarties sudarymą. . Pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui jokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos laiku dėl pirkėjo kaltės ir (ar) dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 5.6. Jei pardavėjas negali pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu pirkėjas už prekes buvo sumokėjęs ir pardavėjas mokėjimą gavo.

5.7. Laikoma, kad Prekės perduotos pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas prekių perdavimą - priėmimą patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui pristatymo paslaugas teikiančio kurjerio pateiktas pristatymo važtaraštis, sąskaita ar pan.). Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad, pasirašius prekių perdavimą - priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantį dokumentą, prekių atsitiktinio žuvimo ir (arba) sugedimo rizika pereina pirkėjui.

5.8. Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami prekių perdavimo pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu pastebėjus prekių kiekio trūkumą, pakuotės pažeidimus (išskyrus atvejus, kai užsakymo metu pirkėjas informuojamas, kad perka prekę su defektu - užsakydamas tokias prekes, pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų pardavėjui dėl nurodytų pakuotės pažeidimų ar trūkumų), pirkėjas privalo per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo atsiėmimo iš kurjerio,informuoti apie tai pardavėją el. paštu [email protected] Pažeidimai, atsiradę dėl pardavėjo kaltės, šalinami pirkėjo ir pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo priimamos nebus.

5.9. Pirkėjas privalo raštu (paprastu arba el.paštu) informuoti pardavėją apie nustatytus akivaizdžius prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo prekių perdavimo jam dienos. Praėjus nustatytam terminui, pirkėjas neturės teisės pateikti pardavėjui pretenzijų. Šis punktas negalioja, jei pirkėjas įsigyja prekes su defektais, apie kuriuos jis informuojamas prieš pirkdamas prekę, kaip tai nurodyta 5.8. taisyklių punkte.

 1. Sutarties atsisakymas, Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytą prekę, nenurodant priežasties, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Jei sutartis apima ir yra sudaryta dėl keleto prekių, kurios yra pristatomos vartotojui atskirai, teisė atsisakyti Sutarties baigiasi po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią pristatoma paskutinė prekė.

7.2. Grąžinant prekes, privaloma laikytis laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

 • prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

 • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir kt.);

 • grąžinama prekė turi būti tos pačios sudėties, kokios buvo pirkėjo gauta.

 

7.3. Norėdamas atsisakyti sutarties, pirkėjas turi pateikti pardavėjui (el. Paštu [email protected]) laisvos formos prekių grąžinimo prašymą, nurodant vardą, pavardę bei  asmeninės banko sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti pinigus, už grąžinamas prekes, numerį bei prie jo pridėti prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą.  Jūsų prašymas bus išnagrinėtas per 3 (tris) darbo dienas - pardavėjas su Jumis susisieks suderinti grąžinimo sąlygų. Kai pardavėjas gaus grąžinamą prekę ir įsitikins, kad ji atitinka 7.2. taisyklių punkte nurodytas sąlygas, pinigai pirkėjui bus grąžinami į jo nurodytą banko sąskaitą per 14 (keturiolika) darbo dienų. Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos (tai negalioja, jei grąžinamos nekokybiškos prekės, apie kurių defektus pirkėjas nebuvo informuotas)

7.4. Prekės, kurios buvo pirktos ne iš www.egrozis.lt tinklapio arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), nepriimamos ir pinigai už jas grąžinami nėra.

 

 4